Wageningen, stad met twee havens


In Museum De Casteelse Poort is de tentoonstelling ‘Wageningen, stad met twee havens’ geopend. De expositie toont t/m 22 oktober modellen van schepen die in de loop van de tijd de Rijn bevaren, historische kaarten en veel uniek fotomateriaal van bedrijvigheid in en rond de haven. Zo is er aandacht voor een oude scheepstimmerwerf, voor het transport van turf en ook voor de evacuatie van 13.000 Wageningers, op 10 mei 1940 via de Rijn op weg naar veiliger oorden.

De Rijn heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Wageningen. Rond onze jaartelling voeren de Bataven en Romeinen al op de rivier. Als de stad in 1263 stadsrechten krijgt, stroomt de Rijn er vlak langs. Toen de rivier zich later zuidwaarts verplaatste, gaf hertog Karel V rond 1450 toestemming om een strang (de lamme arm) tot een havenkanaal uit te diepen. Bij het herstel in 1717 van de doorgebroken Grebbedijk wordt aan deze strang een havenkom gegraven. Nu dus 300 jaar geleden.

Al in de 18e eeuw ligt Wageningen op een internationale vaarroute. Eind 19e eeuw worden diensten uitgevoerd met stoomboten. Tegenwoordig is de Rijnhaven van Wageningen een van de belangrijkste binnenvaarthavens aan de Neder-Rijn met een totale overslag van 1,5 miljoen ton per jaar, vooral grind, zand en veevoer.

Een tweede (Binnen)haven krijgt Wageningen in 1726 door een kanaal dat aansluit op de Grift. Het werd gebruikt voor vervoer van turf, tabak en andere handelswaar en ook personen. Na stapsgewijze demping veranderde het in een tracé voor autoverkeer.

Lees meer over de haven van Wageningen en de tentoonstelling in de nieuwe editie van Proef Wageningen Magazine.

Reacties zijn gesloten.