100 jaar WUR in Casteelse Poort


In Museum De Casteelse Poort is speciaal voor het 100-jarig jubileum van Wageningen UR een tentoonstelling samengesteld, genaamd ‘Gemaakt voor stad en wereld’.

Centraal staan opmerkelijke gebeurtenissen en personen van en rondom WUR die van grote invloed zijn geweest op Wageningen en de wereld. Daarbij gaat het niet alleen om wetenschappelijke ontwikkelingen, maar ook om culturele zaken als muziek en beeldende kunst. De tentoonstelling bestaat uit een bonte verzameling van bijzonder onderzoek, hobby’s, mijlpalen, ontdekkingen en nog veel meer.

Om deze ontwikkelingen in beeld te brengen wordt in de tentoonstelling een aantal markante gebeurtenissen en personen nader belicht. Bij de keus ervan spelen vernieuwingen op het gebied van onderzoek en onderwijs een rol, maar ook de bredere maatschappelijke en culturele betekenis voor Wageningen. Zo heeft de wiskundige Van Uven veel betekend voor de muziekcultuur en is de de door hem opgerichte WSKOV is nog steeds een actieve en bekende vereniging. De landschapsarchitect Bijhouwer maakte het ontwerp voor het plantsoen op de nieuw ingerichte omwalling. De naam van zijn opvolger zal verbonden blijven met (het wel of niet doorgaan van) het uiterwaardenplan.

Als voorbeelden van wetenschappelijke ontwikkelingen komen aan bod; de geboorte van de bodemkartering, de tropische plantensystematiek, de geïntegreerde bestrijding van plagen, de start van huishoudwetenschappen, de gezinssociologie, de demografie, de aanzet tot Food Valley en kantelpunten. De tentoonstelling is te zien van 27 mei tot 28 oktober.

Meer info op www.casteelsepoort.nl.

Reacties zijn gesloten.