150 jaar onderwijs in De Casteelse Poort


Museum De Casteelse Poort gaat ‘back to school’. T/m 12 april zijn bezoekers welkom bij de tentoonstelling over de gevarieerde geschiedenis van het voortgezet onderwijs in Wageningen dat dit jaar 150 jaar bestaat. Het rijk geschakeerde voortgezet onderwijs in Wageningen maakt deel uit van de regionale scholengemeenschap Pantarijn, die volgend jaar haar 25-jarig jubileum viert. De tentoonstelling komt dan ook tot stand in nauwe samenwerking met diverse medewerkers van het Pantarijn.

De tentoonstelling geeft een overzicht van de 150-jarige geschiedenis. Aan de orde komen de verschillende schoolgebouwen en hun locaties, en de personen die er onderwijs gaven of genoten. De eerste wet op het middelbaar onderwijs van Thorbecke uit 1863 heeft lange tijd de aanpak en de methoden van het onderwijs bepaald, ook in Wageningen. Grote veranderingen kwamen er in 1968 door de Mammoetwet van Cals. Een ander thema: de meubilering van de klaslokalen, de onderwijsmethoden en de gebruikte leermiddelen toen en nu.

De expositie schenkt ook aandacht aan de veranderende positie van de leerlingen en beleving van de school. De opkamer van het museum wordt als speciale leerlingenruimte ingericht. Deze keer is ook het Koetshuis tentoonstellingsruimte. Hier geeft de expo – onder het motto ‘Pantarijn ontdek(t) je talent’ – een beeld van wat afgestudeerden zo allemaal geleerd hebben van hun Wageningse schooltijd. En last but not least: het museum daagt de bezoekers uit om in een interactieve omgeving hun eigen (overgebleven) schoolkennis te testen. Welkom ‘back to school’!

Meer info op www.casteelsepoort.nl.

Reacties zijn gesloten.