Drie natuurtuinen op de Campus


Meer weten over de drie natuurtuinen op Wageningen Campus? Op dinsdag 16 mei organiseert KMTP/Groei & Bloei, afdeling Wageningen en Omstreken een avond over deze bijzondere tuinen. Gastspreker is Wieger Wamelink. De lezing vindt plaats in stadsatelier Ons Huis, Harnjesweg 84 Wageningen en begint om 20.00.

Wieger Wamelink werkt als ecoloog en exobioloog bij Wageningen Environmental Research (Alterra), en is onder andere bekend door zijn onderzoek naar het telen van groente op Mars- en maangrondsimulant. Hij werkt al 25 jaar aan de plant-bodem-relatie, waarom groeien planten niet overal, en heeft daarover ruim 200 artikelen, boekhoofdstukken en artikelen geschreven.

Op de campus van Wageningen bevinden zich drie natuurtuinen; één meer dan 15 jaar oude tuin achter het gebouw Lumen. De tuin bij Lumen bevat verschillende grondsoorten. Rondom de vijvers is zand uit de omgeving van Wageningen aangebracht en zijn er een paar heuveltjes met mergel uit Limburg gemaakt. Dit heeft zijn weerslag op de voorkomende plantensoorten, van de vochtminnende orchideeën als rietorchis en moeraswespenorchis tot kalkminnende soorten als sleutelbloem en duizendguldenkruid. Deze tuin is niet alleen een goede habitat voor honderden plantensoorten, maar ook de ijsvogel, de specht en de vleesmuis voelen zich er thuis.

Een tweede nieuwe tuin bevindt zich naast het gebouw Atlas. In de tuin bij Atlas komt kwelwater aan de oppervlakte. Dit zuivere, voedselarme water is de basis voor prachtige blauwgraslanden De natuurtuinen bij Atlas aan de westkant zijn in 2016 aangelegd en daar zijn nu vooral nog pioniersoorten te vinden. De tuin bij Altlas moet zich ontwikkelen tot een blauwgraslandachtige situatie met een beekdal.

De derde natuurtuin bevindt zich aan de andere kant van de campus, bij de westelijke ingang. Deze tuin is onderdeel van ‘The Fields’. Het meest westelijke deel van dit opgehoogde voormalige weiland zal worden ontwikkeld als een droog bloemrijk grasland met daaromheen zoomvegetatie. Dit bloemrijke grasland is ook bedoeld voor onderwijsdoeleinden. Dhr. Wamelink is expert op het gebied van bloemen en planten in relatie tot hun habitat en vertelt boeiend en graag over hoe deze tuinen tot stand zijn gekomen, welke bijzondere vegetatie er te vinden is en welke dieren er dankzij deze bijzondere vegetatie hun leefomgeving hebben gevonden.

Reacties zijn gesloten.