Geschiedenis van Kraats en Binnenveld


De Historische Vereniging Oud Wageningen organiseert woensdag 27 februari een lezing over de geschiedenis van de Kraats en het Binnenveld. Vanaf 20.00 gaat Kees van Grootheest hierover vertellen in de Vredehorst, Tarthorst 1. Van Grootheest is de auteur van het boek ‘Kraats en Binnenveld;
geschiedenis van een bijzonder gebied’.

Kraats en Binnenveld vormden lang een tamelijk geïsoleerd gebied tussen Wageningen, Bennekom, Ede-Veenendaal en Rhenen, waarvan de bevolking ook een aantal bijzondere karakteristieken vertoont. De Kraats is het groene gebied ten westen van Bennekom. De oudste boerderijen stammen uit de late middeleeuwen en zijn op zandruggen gebouwd. Ten noorden en ten zuiden daarvan liggen polders met rechte wegen. DIt oude agrarische gebied was lang in het bezit van kloosters en adel. Eind negentiende eeuw werden de gronden geveild en ontstonden kleinere boerderijen. Traditionele landbouw en veeteelt werden er tot eind twintigste eeuw beoefend.

Nog steeds is het gebied in hoofdzaak agrarisch. Het Binnenveld is het vlakke gebied ten westen van de Kraats en kent geen bebouwing. Eeuwenlang stond het elk voorjaar onder water. In het noordelijk deel werd turf gewonnen; de rest werd voor extensieve veeteelt gebruikt, bijvoorbeeld om schapen te hoeden. Pas na de aanleg van het Valleikanaal/Grift en de ruilverkaveling medio twintigste eeuw is het gebied intensiever in gebruik. De laatste jaren staat het Binnenveld in de belangstelling vanwege haar natuurwaarden en de plannen om deze te versterken. In zijn lezing zal Kees van Grootheest ingaan op de geschiedenis van dit gebied en op de veranderingen die zich de afgelopen eeuwen hebben voorgedaan. Met name die van de laatste vijftig jaar, toen het traditionele boerenbedrijf verdween.

Reacties zijn gesloten.