Goed Gesprek Onder de Linden


Wie zich niet zeker genoeg voelt voor deelname aan het Groot Wagenings Dictee, is op woensdag 8 november vanaf 20.15 uur van harte welkom bij het maandelijkse Goed Gesprek Onder de Linden in het gelijknamige café aan de Haagsteeg 16.. Hier telt in de eerste plaats het gesproken woord.

Tot de gespreksgasten hoort dit keer de bioloog Arnold van Vliet, die binnen de WUR gespecialiseerd is in de ontwikkeling en coördinatie van citizen science netwerken, zoals het Nederlandse fenologie netwerk De Natuurkalender. De Natuurkalender richt zich op het monitoren, analyseren, voorspellen en communiceren van jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur zoals de start van de bloei, het verschijnen van vlinders of het aankomen van trekvogels. De Natuurkalender heeft ook als doel om de samenleving te helpen zich aan te passen aan de veranderingen in de natuur die optreden als gevolg van verandering in weer en klimaat.

Tweede gast is wethouder Han ter Maat (Stadspartij), belast met de portefeuille Ruimte, Verkeer, Binnenstad, Sport en Bestuursstijl. Ter Maat werkte 20 jaar in het milieuveld, onder andere als hoofd van de afdeling milieu en industrie van de provincie Gelderland. Daarna was hij een periode hoofd ruimtelijke ordening van de gemeente Arnhem en parttime-docent Bestuursrecht en Omgevingsrecht aan de Hogeschool Utrecht. Een paar jaar later startte hij zijn eigen adviesbureau. Vervolgens werd hij in 2014 raadslid van de gemeente Wageningen en kort daarna wethouder.
Het derde – actuele – gesprek met PvdA-raadslid Petra van Amersfoort heeft betrekking op de zorg in Wageningen. Van Amersfoort heeft jaren gewerkt in de zorg, heeft ook in haar eigen nabije omgeving veel met zorg te maken gehad en is als in Wageningen geboren en getogen raadslid actief in het sociaal domein.

De drie gasten worden geïnterviewd door resp. Cecile van Wezel, Jelle de Gruyter en Eric Wijnacker.
De gesprekken worden afgewisseld met een akoestisch optreden van de ‘maaigrage tuinmannen’ van Grassmoawer. De gastcolumn wordt deze maand uitgesproken door Klaas de Vries. Presentatie: Wim Huijser.

Reacties zijn gesloten.