Kunst uit eigen bezit


De tijdelijke expositieruimtes van Museum De Casteelse Poort zijn t/m 22 april gevuld met kunst uit eigen bezit. Een bonte bloemlezing van de vele kunstwerken in het depot. De jaarlijks uitdijende collectie heeft een diverse herkomst. De oudste aanwinsten dateren uit de tijd van de Wageningse oudheidkamer. In recentere decennia ontving het museum regelmatig schenkingen van (familie en bekenden van) Wageningse kunstenaars. Actueel zijn de jaarlijkse aankopen die dankzij schenkingen van de Vereniging Vrienden van De Casteelse Poort mogelijk zijn geworden.

Naast vele historische voorwerpen bezit het museum een groot aantal kunstwerken. Sommige ervan stammen al uit de periode van allereerste collectievorming van de vroegere Oudheidkamer, een voorloper van het museum. Andere kunstwerken zijn afkomstig uit de erfenis van een kunstenaar en zijn door familie en bekenden aan het museum geschonken. Ook heeft het museum in de loop der jaren af en toe een aan Wageningen gerelateerd kunstwerk op een veiling gekocht. En enkele jaren terug heeft de vereniging van Vrienden van Museum De Casteelse Poort het initiatief genomen om op een systematische manier te komen tot een kunstcollectie. Het uiteindelijke doel van deze recentere aankopen is om in de loop der jaren een collectie op te bouwen die een goed overzicht geeft van wat er in Wageningen op kunstgebied wordt gepresteerd.

Al met al een grote verzameling kunstwerken, waarvan een enkel werk permanent wordt geëxposeerd, maar vele tot nu toe niet of slechts zeer kort zijn getoond. Hoog tijd deze artistieke schatten voor enige tijd aan het publiek te tonen. De ‘oudere’ kunstenaars zijn vertegenwoordigd door werk van o.a. August Falise, Jan Gerrit Jordens, Louis Raemaekers, Ben van Londen, Albrecht Sprenger en Eef van Brakel. Daarnaast laat het museum het werk van de kunstenaars van nu zien, zoals Salman Ezzammoury, Twan de Vos, Maaike Alma en July Leesberg en velen meer.

Kortom: de komende tentoonstelling ‘Kunst uit eigen bezit’ biedt een bloemlezing van de vele kunstwerken in ons depot. Van bijzondere stukken daterend rond 1900 tot recente aankopen en schenkingen. Een boeiende en bonte verzameling!

Reacties zijn gesloten.