Natuurexcursies Mooi Binnenveld


Mooi Binnenveld organiseert zaterdag 6 juli een natuur-excursiemiddag. Met een fietsexcursie, een wandelexcursie, of een combinatie van beiden is er voor elk wat wils.

Fietsexcursie ‘Rondje Binnenveld’
Om 13.30 uur vertrekt de fietsexcursie van circa 16 km vanaf kruispunt Kortenoordallee (Binnenhaven) – Nieuwe Kanaal. U bezoekt de werkzaamheden die plaatsvinden voor de natuurontwikkeling. Een aantal percelen is al klaar, aan andere wordt volop gewerkt en weer andere liggen nog te wachten, er moest immers eerst gebroed worden door de (weide-)vogels. Aan de orde komen onderweg het waterbeheer, de techniek van natuurontwikkeling, de herontwikkeling van de Kromme Eem met veenstroompjes en op welke wijze in de komende jaren de natte schraallanden zich zullen ontwikkelen. En al wordt er momenteel veel gewerkt, er is ook al veel natuur te zien en te beleven. Retour: circa 15.30 uur.

Wandelexcursie ‘Groene Grens’ bij Veenendaal
Om 14.30 uur vertrekt de wandelexcursie aan Dragonderweg, 200 m ten noorden van fietsknooppunt 25 (Meentdijk). U gaat circa anderhalf uur wandelen in de Groene Grens Zuid, waarbij u ongeveer 2 à 3 kilometer gaat lopen (hoofdzakelijk op goed toegankelijke paden). In dit gebied komen o.a. kruidenrijke akkers, hooilanden en natte schraallanden voor met veel zeldzame plantensoorten. Er staan diverse soorten orchideeën, verder zijn er kruidenrijke akkers die blauw zijn van de korenbloemen en de klokjesgentianen staan in bloei. De vlonderpaden boven de poelen met kraakhelder water zijn bovendien een mooie plek om libellen te spotten. Met wat geluk ziet u ook nog wel lepelaar, ree, koekoek en u neemt een kijkje bij de oeverzwaluwwand.

Een combinatie van fietsen en wandelen
Vertrek om 13.30 uur vanaf kruispunt Kortenoordallee (Binnenhaven)-Nieuwe Kanaal.
Eerste deel fietsexcursie tot Groene Grens, gevolgd door wandelexcursie Groene Grens van 14.30 uur tot 16.00 uur. Vervolgens retourroute van de fietsexcursie. Aan deze retourroute kunnen ook wandelaars van excursie 2 deelnemen, eigen fiets gebruiken. Terug in Wageningen circa 17.00 uur.

Reacties zijn gesloten.