Verdwenen kastelen in een woest land


In de bblthk zijn in de maand januari elf grote tekeningen over Bennekom, Wageningen en de Vallei in de Middeleeuwen te zien. De tekeningen, potlood op kodak-fotopapier ingekleurd met aquarelverf zijn gemaakt door Wim Angenent (1927). Wim Angenent was lange tijd vooraanstaand vrijwillig archeoloog in deze omgeving, in de tijd ook dat gemeentes en steden ook nog geen eigen archeoloog in dienst hadden. Hij leidde vele opgravingen in deze omgeving, zorgde voor duiding van de resultaten en rapporteerde. In de stad Wageningen was hij bijvoorbeeld jaren geleden betrokken bij opgravingen in de Kloostersteeg en een groot onderzoek naar de stadsmuren.

Hierdoor bouwde hij een grote kennis op over het verdwenen Wageningen en omgeving. Dit leidde in 2005 tot een omvangrijke publicatie met de titel: ‘Wagvene, 1000 jaar wonen en leven in Wageningen en omstreken’. Dit boek is inmiddels niet meer te koop, maar wel opgenomen in de collectie van de bblthk. Sinds 2010 is hij minder aanwezig in het veld en heeft sindsdien zijn kennis en kunde gebruikt om een aantal grote tekeningen te maken met als onderwerp Wageningen en omgeving in de Late Middeleeuwen.

Vele kastelen, met name in de vallei, bestaan niet meer. Angenent heeft archeologische kennis gecombineerd met zijn tekenvaardigheid . Hij werkte tijdens zijn werkzame leven een tijd bij het MARIN als tekenaar en tekende als vrijwilliger mee aan de bouwtekening van de Batavia (Lelystad). De tekeningen laten ook een kunstenaarschap zien.

Reacties zijn gesloten.