Bouwhistorisch onderzoek in de Wageningse binnenstad


Op donderdag 6 juni vindt de jaarvergadering van Wageningen Monumentaal plaats met aansluitend een lezing over bouwhistorisch onderzoek in de Wageningse binnenstad. Frank Haans, mededirecteur van Monumenten Advies Bureau Nijmegen, vertelt over vondsten en bijzonderheden bij een aantal historische onderzoeken. Haans laat zien hoe met bouwhistorisch onderzoek een nieuw licht geworpen kan worden op de ontstaansgeschiedenis van de vesting Wageningen. De avond is niet alleen voor leden, maar ook voor andere belangstellenden. Aanvang 19.45 uur: inloop en huishoudelijk deel. Lezing vanaf 20.30 uur.

Reacties zijn gesloten.